Cover Image
LLEVOT, N., LES FUNCIONS DE LES FEMMES-RELAIS I LES MEDIADORES A FRANÇA: REVELADORES DEL DISFUNCIONAMENT DE LA COMUNICACIO ENTRE INSTITUCIONS ESCOLARS I FAMILIES INMIGRADES.. PERSPECTIVA SOCIAL , no. 44 (2000), p. 175-196
Ref. 102518
Location: R.1298

Request the document


Keywords:
Conflicto, Inclusión educativa, Infancia, Mediación, Migración, Minorías, Francia