Cover Image
ESPORT, SALUT I LLEURE A LES INSTALLACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. GUIA D'ACTIVITATS I SERVEIS PER A PERSONES AMB DISMINUCIO. BARCELONA, AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2001, 63 p.
Ref. 106587
Location: M82.3.16(M)

Request the document


Keywords:
Accesibilidad, Deporte, Directorios, Discapacidad, Equipamiento, Ocio, Cataluña, España