Cover Image
IKEI, PLAN eGIPUZKOA 2005. GIPUZKOA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. INFORME ANUAL (DICIEMBRE 2002) / eGIPUZKOA 2005 PLANA. GIPUZKOA INFORMAZIOAREN GIZARTEAN (2002KO ABENDUA. URTEKO TXOSTENA). DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, 2003, 137 p.
Ref. 119152
Location: 21.1.270

Request the document


Keywords:
Información, Informes oficiales, Internet, Nivel provincial, Nuevas tecnologías, Planes de acción social, Recomendaciones, España, Gipuzkoa, País Vasco