Cover Image
ERRO, J., CODIGO DE CONDUCTA DE LAS ONG DE DESARROLLO DE LA CONGDE (APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2998). / GGKEEN KOORDINAKUNDEKO GARAPENERAKO GKEEN JOKABIDE KODEA (OHIKO BATZAR NAGUSIAK ONARTUA 1998KO MARTXOAREN 28AN). EN: DESCUBRIR Y CONSTRUIR PROCESOS DE COMUNICACION SOCIAL. APORTES PARA DISE√ĎAR POLITICAS, ESTRATEGIAS Y ESTRUCTURAS DE COMUNICACION EN LAS ONGD GIZARTE KOMUNIKAZIOAREN ARLOKO PROZESUAK AURKITU ETA ERATU. GGKEetan KOMUNIKAZIO POLITIKAK, ESTRATEGIAK ETA EGITURAK DISEINATZEKO ZENBAIT IDEIA. BILBAO, HEGOA, 2003, 131-140 p.
Ref. 120127
Location: 63.12.181

Request the document


Keywords:
Ong, Recomendaciones