Cover Image
SERVICIOS A DISPOSICION DAS FAMILIAS CON MEMBROS MAIORES E/OU MINUSVALIDOS. EN: III PLAN INTEGRAL APOIO A FAMILIA 2002-2005. [s.l.], XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE FAMILIA E PROMOCION DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE, 2002, 14 p.
Ref. 129532
Location: ARCHIVO

Download file


Keywords:
Dependencia, Discapacidad, Familia, Intervención informal, Personas mayores, Planes de acción social, Servicios de respiro, Servicios y centros, España, Galicia