Cover Image
ESPILLA, A., BREVE REFLEXION SOBRRE OS RECURSOS EXISTENTES, NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, PARA A INTEGRACION SOCIO-LABORAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUAIS, PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL GRAVES E PERSOAS CON INMUNODEFICIENCIA POLO VIH. QUINESIA , no. 35 (2005), p. 77-85
Ref. 131959
Location: SIIS Madrid R.594

Request the document


Keywords:
Discapacidad intelectual, Inclusión laboral, Inclusión social, Recursos, Red de servicios, España, Galicia