Cover Image
HENRICSON, C., BAINHAM, A., THE CHILD AND FAMILY POLICY DIVIDE. TENSIONS, CONVERGENCE AND RIGHTS. YORK, Joseph Rowntree Foundation, 2005, 124 p.
Ref. 136569
Location: DFB Archivo

Download file


Keywords:
Adopción, Familia, Infancia, Intervención familiar, Menores, Necesidades, Planes de acción social, Protección de menores, Panorama internacional, Reino Unido

Abstract:
Joseph Rowntree Foundation entzutetsuak argitaratutako publikazio honetan, Erresuma Batuan familia eta adintxikikoen politiketan errotik ematen ari diren aldaketen oinarriak aztertu eta aldaketa hauek izan ditzaketen ondorioak azaltzen dira. Azterlanean, nazioarte mailan eta Erresuma Batuan jasotako argazki panoramikoaren bidez, autoreek, haurren eta familiaren inguruko politiken bideratzean, ikuspegi holistiko bat proposatzen dute. Aditzera ematen dutenez, garrantzirik gehien haurtxoen eskubideen indartzeari eta berauon babesa eta ongizatea bultzatuko dituzten politikak bideratzeari eman behar zaio.