Cover Image
RODRIGUEZ, C., ET AL., ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (1986-2001). VITORIA-GASTEIZ, OSTEBA, 2005, 180 p.
Ref. 137605
Location: DFB Archivo

Download file


Keywords:
Cuestionarios, Datos estadísticos, Discapacidad, Efectos, Enfermedad, Enfermos, Esperanza de vida, Estadísticas de población, Etiología, Factor de riesgo, Mortalidad, Muerte, Personas mayores, Araba, Bizkaia, España, Gipuzkoa, País Vasco

Abstract:
EUSTAT elkargoaren 65 urtetik gorakoen EAEko datuekin eta Osasun sailaren 'Heriotza Zergaitia nagusien Zerrenda Laburtua' oinarri, ikerlari talde honek hamabost urteetako aroan finkatu datuekin azterlana argitaratu zuen. 1986-2001 urteen baitan emandakoen artean; azpimarratzekoak gertatzen dira, hurrengo kausa bi hauek: zirkulazio sistemaren gaixotasunaren gutxitzea gertatzearekin, hilkortasunaren datuen tasak baxuagotu izan dira. Bestetik, minbiziaren heriotzaren arriskua maila berean mantendu da, nahiz eta datuek, gizonezkoen kasuetan hazkuntza areagotu izana erakusten duten. Azterlanaren oinarrizko xedea da, adin hortatik gorakoen bizi-itxaropena ikertzeko premiari erantzutea.