Cover Image
OJEDA, A., LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU FUTURO: ¿AJUSTE O RECONVERSION?. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES , no. 59 (2005), p. 15-33
Ref. 138991
Location: R.1299 Archivo

Download file


Keywords:
Crítica, Evolución, Perspectivas, Protección social, Seguridad Social, España

Abstract:
Artikulu honen egilea den Antonio Ojeda autoreak Gizarte Segurantzaren baitan, gertatu direnen berrikustearekin bat, etorkizunean zalantzak beteriko irudia aurkezten digu. Autorearen aburuz, Espainian izandako aurrekariekin eta makroekonomiaren azterketarekin, errotik aldatu beharreko sistema aurkezten digu. Alde batetik, ia berrogeitalau milioi biztanleetara ailegatu arren eta jaiotzen indizeak goranzko joera hartu izanagatik ere, nahikoak ez dira izango enplegatuen eta erretiroa jasotzen dutenen arteko ratioak. Bestalde, autoreak etorkizunari begira, deslokalizazioak gertatuko direla ikusirik, beldur ageri da aurreko gobernuen joerekin, hau da, Gizarte Segurantzaren egungo soberakinak aurre-jubilazioak ordaintzeko erabiliko ote dituztenarekin. Nahiz eta kritika itzela egin, autoreak ez du kapitalizazioak arazoa konponduko duenaren usterik, eta azken batean, eskuzabaltasunaren eta kapitalizazioaren artekoan ikusten du, sistemaren etorkizuna.