Cover Image
HORNER-JOHNSON, W., DRUM, C.E., PREVALENCE OF MALTREATMENT OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES. A REVIEW OF RECENTLY PUBLISHED RESEARCH. MENTAL RETARDATION AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES RESEARCH REVIEWS , Vol. 12, no. 1 (2006), p. 57-69
Ref. 139143
Location: R.1376 Archivo

Request the document


Keywords:
Datos epidemiológicos, Discapacidad intelectual, Literatura científica, Malos tratos

Abstract:
Azterlan honetan, ezintasun intelektualak dituztenek pairatutako tratu txarren prebalentzien berriskustean argitaratutako ikerketak kontuan hartzen dituzte. Orohar, tratu txarrak jasaten dituen populazioan iraute-datak ezagunak dira; ez da horrela gertatzen ezintasunak dituztenen artean, eta are gehiago, ezintasunak intelektualak direnenaren kasuetan. Guztira, hemezortzi ikerketen berrikustean oinarritzen da azterlana. Hauetatik zortziren kasuan, haur eta gaztetxoen ingurukoak dira, eta beste hamarren kasuetan ezintasun intelektualak dituzten helduen kasuei arreta jartzen diote. Sexu-abusuak, zaintzaileek eragindako tratu txarrak eta artatzean ematen diren bestelako abusuak hartzen dira kontutan. Berriskustearen deliberamenduetan, arriskuak, ezintasunak dituztenen artean, bestelako populazioaren artean baino jasoagoak direla aipatzen da. Autoreen aburuz, ezinbestekoa da datuak jasoko dituzten ikerketak bultzatzea, ebidentzietaz hitzegiteko orduan.