Cover Image
SCRUGGS, L., ALLAN, J., WELFARE-STATE DECOMMODIFICATION IN 18 OECD COUNTRIES: A REPLICATION AND REVISION. JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY , Vol. 16, no. 1 (2006), p. 55-72
Ref. 139348
Location: R.1171 Archivo

Request the document


Keywords:
Clasificación, Crítica, Desempleo, Enfermedad, Estado social, Estudio comparativo, Modelos, Pensiones, Personas mayores, Prestaciones económicas, Panorama internacional

Abstract:
Azken bi hamarkadetan maila akademikotik ongizate sistemen arteko konparazioak burutzeko orduan, Esping-Andersen autorearen tipologia ideala erabili izan da gailu nagusitzat. ‘The Three Wordls of Welfare Capitalism’ argitalpenean osatutako sailkapenak, lurralde kontserbadore, liberal edo interbentzionista izatearen baitan, zuzeneko harremana izango duela dio, gizarte ongizatearen ereduan. Artikulu honen autoreen aburuz egindako hutsegiteak nabariak dira, behintzat ‘eguneratutako’ estatu demokratikoak aztertzeko garaian. Beren lanean, autoreek hutsegiteok agertarazteko hemezortzi lurralde aberatsen azterketa egiten dute; gizarte segurantza sistemen baitan oinarri diren hiru programak aintzakotzat hartuz, hau da: erretiroak, langabezia eta gaisotasunen ordainketak. Azterlanaren konklusioek erakusten dutenez, eta lurralde nordikoen kasuak alde batetara utziaz, kidetasunak urriak dira egungo sistemen eta lurraldeen artean.