Cover Image
GLATZER, M., RUESCHEMEYER, D., GLOBALIZATION AND THE FUTURE OF THE WELFARE STATE. PITTSBURGH, UNIVERSITY OF PITTSBURGH PRESS, 2005, 276 p.
Ref. 139461
Location: 61.388

Request the document


Keywords:
Estado social, Globalización, Política de empleo, Política social, Tendencias, Panorama internacional

Abstract:
Dietrich Rueschmeyer ikertzaile eta autore saritu eta entzutetsuak, Miguel Glatzer irakaslearen laguntzarekin editore moduan ageri diren lan honetan, erdi mailako tartean geratu edo dauden estatuen gizarte ongizate sistemen azterketa erabili dute globalizazioaz eta honen eraginarekin ematen ari diren aldaketak aztertzeko. Bi teorizazio bide azaltzen dira publikazioan: alde batetik efizientziaren tesiak dioena da: ongizate politikek konpetitibitatea gutxitzeko joera argia dutela gaur egunekoan bizi dugun globalizazio garaiean. Bestetik, autoreek beren lanean ezagutzera ematen duten bigarren esposizioa, konpensazioaren tesiak dioena da, internazionalki zabaltzen ari diren merkatuek sortuko dituzten hausturen aurrean babeserako berme izango direla politikak bideratzeko sistemak. Azken honetan azaltzen denez, ekonomiaren eta ongizatearen artean, biak bultza edo eraikitzekoan, elkarri trabarik ez diote zergatik egin beharrik.