Cover Image
CLARKSON, P., ET AL., THE POTENTIAL IMPACT OF CHANGES IN PUBLIC FUNDING FOR RESIDENTIAL AND NURSING-HOME CARE IN THE UNITED KINGDOM: THE RESIDENTIAL ALLOWANCE. AGEING AND SOCIETY , Vol. 25, no. 2 (2005), p. 159-180
Ref. 139515
Location: R.352 Archivo

Request the document


Keywords:
Atención domiciliaria, Efectos, Financiación, Personas mayores, Residencias, Utilización de servicios, Reino Unido

Abstract:
Autonomiaren sustapena eta zaharren etxeetan sarrera gutxiago izatea, bi elementu giltzarri dira adineko pertsonen aldeko britainiar gizarte-politikan. Testuinguru honetan, gobernuak egoitza-zerbitzurako laguntza (residence allowance) erretiratu egin zuen, zahar-etxe pribatuen erabiltzaile ziren adineko pertsonei ematen zitzaiena, ondorio txarrak izan zitzakeelakoan: zaharren etxeen aldeko joera areagotu, etxean geratzekoa areagotu ordez, eta etxe pribatuak publikoak baino nahiago izatea. Laguntza horren falta berdintzeko, Gizarte Segurantzako Sailak diru-kopuru bat transferitzen du udaleko gizarte-zerbitzuetara, etxez etxeko arretako gastuetan inbertitzeko. Adineko pertsonen gizarte-zerbitzuen finantziazioaren aldaketaren eragina ebaluatzeko xedearekin, adineko pertsonak zahar-etxeetan hartzerakoan izan diren aldaketak neurtzeko saio bat egin da. Emaitzek erakusten dutenez, eragina oso-oso txikia izan da, eta badira beste faktore batzuk, garrantzitsuagoak, mendeko adineko pertsonei emandako laguntzaren nolakotasuna finkatzen dutenak, besteak beste etxeko zerbitzuen malgutasun- falta edota gizarte eta osasun zerbitzuen arteko osagarritasun eta koordinazio maila.