Cover Image
CRANE, M., ET AL., DEVELOPING HOMELESSNESS PREVENTION PRACTICE: COMBINING RESEARCH EVIDENCE AND PROFESSIONAL KNOWLEDGE. HEALTH AND SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY , Vol. 14, no. 2 (2006), p. 156-166
Ref. 139709
Location: R.1241 Archivo

Request the document


Keywords:
Exclusión social, Planificación de servicios, Prevención, Recomendaciones, Sin techo

Abstract:
Mendebaldeko lurraldeetan etxerik gabekoen egoerak errepika ez ditezen, prebentziorako trabesa egin dute programen bidez, Europako eta Ipar Ameriketako estatu batzuetan. Australia, Kanada, Ameriketako Estatu Batuek eta Erresuma Batuan programa hauen garapenean dabiltzanek, 90.eko hamarkadaren haseran bideratu zituzten lehenik egindako etxerik gabekoen prebentzio-saioak. Egun, etenik gabekoan hazten ari den etxerik gabekoen arazoari aurre egitean, prebentzioaren kezkak programetako egituran gai nagusi bihurtu dira. Honako azterketan, egindako saioetan jasotako frogak bildu eta dela etxerik gabe kalean bizi diren 131 pertsonekin burutu dute azterlana.