Cover Image
SEAMAN, P., ET AL., PARENTING AND CHILDREN'S RESILIENCE IN DISADVANTAGED COMMUNITIES. Londres, Joseph Rowntree Foundation, 2006, 96 p.
Ref. 140053
Location: 14.137 Archivo

Request the document


Keywords:
Efectos, Exclusión social, Familia, Menores, Paternidad, Escocia, Reino Unido

Abstract:
Azterlan, honek gabezia handiak dituzten lau auzune hartzen ditu kontutan, gazteen egoerari erreparatuaz. Bortxazko ohiko egoerak eta berauen maiztasunak, larregietan gerta arren auzo hauetan; nahiz gazte nahiz helduek, auzunearekiko dioten afektua edo estimua, galdaketa gehienetan ageri da. Auzuneotako arriskurik larrienetzat, delinkuentziarekin loturak dituzten antolatutako taldeak izatearena da, legez kanpoko drogen inguruneaz gain. Afektu eta arrisku hauen gorabeherekin, gazteontzako gurasoek dituzten itxaropenen aurka gerta litezke, eta gizartearen eskuhartzea bideragarri bihurtu. Gurasoen ikasketen mailak oso dira apalak, ia ehunetik ehunean. Autoreek haseran aipatzen dutenez, senitarte eraginkorretan bideratu dira gizarte politikak. Azken batean, horrelako kasuistiketan garrantzia hartu behar dute, eskola sistemak eta bestelako gizarte-eragileek.