Cover Image
GABINETE SOCIOLOGICO BIKER S.L.L., ESTUDIO-DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN VITORIA-GASTEIZ. RESUMEN EJECUTIVO. VITORIA-GASTEIZ, AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 2006, 35 p.
Ref. 145290
Location: Archivo

Download file


Keywords:
Adolescentes, Características población, Estudio de necesidades, Estudio local, Familia, Infancia, Juventud, Menores, Necesidades, Planificación de servicios, Protección de menores, Recomendaciones, Servicios sociales, Situación social, Araba, España, País Vasco

Abstract:
Txoten honetan Gasteizko Udaletxeak udalerriko haur eta nerabeen egoeraren inguruan buruturiko ikerlanaren emaitzak aurkezten dira. Txotena hiru ataletan banatzen da: batetik, gazteen egoeraren diagnosia aurkezten da, dimentsio ezberdinak kontutan hartuz: alderdi demografikoak, familia, hezkuntza, osasuna, denbora librea, eskubideak, partehartzea, sinismenak edota gazteen babeserako neurriak. Bigarren atal batetan, aurretik eginiko diagnosiaren araberako beharrak ematen dira ezagutzera. Azkenik, plangintza eta jarraipen egoki bat burutzeko xedeari jarraituz, dokumentuak hainbat proposamen agerrarazteen ditu. Azpimarragarria, batetik, familiaren inguruan nabarmendurikoa: hainbat gurasoen inplikazio exkaxa beren haurren hezkuntzan eta beren zereginak beste batzuengan esku uztea. Bestetik, hezkuntza sistemari dagokionez, txostenak agerian jartzen ditu zenbait kolektibok (gazte atzerritarrak, behar bereziak dituzten haurrak…) dituzten beharrei erantzun egoki bat emateko ezintasuna.