Cover Image
AHERN, J., ET AL., STIGMA, DISCRIMINATION AND THE HEALTH OF ILLICIT DRUG USERS. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE , Vol. 88, no. 2-3 (2007), p. 188-196
Ref. 145361
Location: R.854 Archivo

Request the document


Keywords:
Actitudes sociales, Depresión, Discriminación, Drogas ilegales, Drogodependencias, Efectos, Enfermedad, Etiquetamiento, Riesgo, Salud, Trastornos psicológicos, EE.UU.

Abstract:
Droga kontsumitze batzuetan estigmatizazio prozesuak bizitzen dituztenek, osasunarengan larriak izaten diren kalteak pairatzen dituzte. Gizarte bereizkeriak osasun fisikoari kalte zuzenak eragiten dizkio eta tentsio-egoerak kronifikatzeko arriskuan bizi dira droga sustantzia batzuen erabiltzaile direnak. Mikrosoziologiaren aditu izandako Goffman autoreak estigmaren kontzeptua aipamen izan zuenetik, honako ikerketak jasotako definizioak, gizartearen arauen aurrean errespeturik ez duten pertsonen ezaugarriak dituztenak jasotzen ditu. Bereizkeriak eta estigmatizazioak, Ameriketako Estatu Batuetako droga erabileren osasunarengan duten eragina neurtzeko, lehenengotariko hurreratze saioa burutu dute egileok, New York hiriko auzo esanguratsuenetan jasotako drogazaleen iritziekin (Harlem, Bronx). Estigmatizazioa, gizarteak droga erabiltzaileen estereotipo okerrak sortzeagatik, pertzepzioaren debaluazioarekin eta pertzepzio hauen barneratzeak sortu ditzakeen alienazioekin identifikatzen dute egileek. Bazterraldeetan bizi diren droga erabiltzaileek bizi izandako bereizkeriak eta estigmatizazio prozesuek, osasunaren eskasiekin harremanik badutela deliberatzen dute egileek, buruko osasunarekin harremana duen estresarekin eta larriminarekin.