Cover Image
DELGADO, M., BARRIOS, L., DETERMINANTES SOCIALES DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO EN ESPAÑA. Serie: MONOGRAFIAS, Madrid, CIS, 2007, 111 p.
Ref. 148011
Location: 15.137

Request the document


Keywords:
Aborto, Características usuario, Datos estadísticos, Mujer, España

Abstract:
Haurdunaldia etetzearen gizarte faktore erabakigarrienak. 1985. urtean abortatzearen despenalizazioa legeztu zutenetik, etenik gabean gorakada ezagutu duen fenomenoa eman da, 15 eta 24 urteko adinarteetan gehienbat. Delgado eta Barrios azterlanaren egileek, eskuragarri izan dituzten datuen bilketarekin, hazkunde honen gizarte faktore erabakigarriak zeintzu diren ikertu dituzte. Etenaldiaren zergatikoari kontu hartzean, %90ak kalte fisikoak eta psikikoak izatearena arrazoitzen dute. Egungo politikarien artean gori-gorian jartzekotan izan den gai honetan, geroz eta baxuagoa den adinartean gertatzearena da faktore nagusietako bat. 1990 urtean haurdunaldia etetzen zutenen batezbesteko adina 28,53 urteetakoa zen; bestela, 2001eko datuetan ia bi urteetan beheratu zen, etenarengatik amatu gabekoen batezbesteko adina -26,55 urte. Intzidentzia-tasarik altuenak: ezkongabe, lanbidea izan eta seme-alaba bakarra edo batere ez dutenen artean gertatu dira.