Cover Image
ETXEZARRETA, A., EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ETXEBIZITZA POLITIKA: ANALISI OROKOR ETA ALDERATUA. BILBAO, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, 2008, 357 p.
Ref. 163363
Location: 51.136

Request the document


Keywords:
Coste, Crítica, Cuestionarios, Estado social, Estudio cualitativo, Estudio de necesidades, Exclusión social, Familias monoparentales, Financiación, Juventud, Mujer, Necesidades especiales, Normativa, Política de vivienda, España, Europa, País Vasco

Abstract:
Lan monografiko honek etxebizitzaren gaia du ardatz, eta beraz, egun puri-purian dagoen gizarte kezka bati erantzuteko saioa da. Etxebizitza, biztanleontzat behar-beharrezko ondasuna izateaz gain, testu juridikoetan onarturiko eskubidea da. Baina, horretaz gain, etxebizitza ondasun ekonomikoa den neurrian, oso aldakorra eta hegazkorra den merkatu batean kokatzen da. Hain zuzen ere, azken urteotan batetik eta bestetik bereganatu duen interes hazkorraren testuinguruan garatu da lan hau, eta azken batean, gaiaren inguruko hurbilketa akademikoa izan nahi du, baita erabilpen praktikoa izan dezakeen informazio zein hausnarketa erabilgarrien iturria ere.