Cover Image
BLOME, A., ET AL., FAMILY AND THE WELFARE STATE IN EUROPE. INTERGENERATIONAL RELATIONS IN AGEING SOCIETIES. CHELTENHAM, EDWARD ELGAR PUBLISHING, 2009, 341 p.
Ref. 166096
Location: 14.157

Request the document


Keywords:
Adultos, Atención infancia, Ayudas a la familia, Características sistema, Conflicto generacional, Cuidados de larga duración, Dependencia, Envejecimiento demográfico, Estado social, Estudio comparativo, Familia, Generaciones, Intervención informal, Intervención social, Personas mayores, Política social, Prestaciones económicas, Prestaciones sociales, Protección social, Solidaridad intergeneracional, Alemania, Europa, Francia, Italia, Suecia

Abstract:
Europako biztanleriaren zahartzearekin eta familiaren ereduetan emandako aldaketekin, ongizate- ekonomiaren baliabideen iraunkortasuna arriskutan jartzeaz gain, jada diruaren birbanaketan, belaunaldien artean geroz eta arazo larriagoak gertatzen ari direla eta etorkizunean are gehiago larriagotuko direla ondorioztatu dute aditu batzuk. Liburu honetako adituek, Europako lau nazioetako -Alemania, Frantzia, Italia eta Suedia- datu enpirikoak hartu dituzte berauen azterlana burutzeko: nazio-erakundeek dituzten datu makroak eta banakoen bizi-baldintzetan oinarrituriko datu mikroak elkar gurutzatu dituzte. Modu honetan, nazioarteko zeharkako ikuspegi konparatibo baten bidez, belaunaldien arteko egitura informalak eta nazio bakoitzaren baitan, 1990. hamarkadatik hona eman diren aldeak uztartu dituzte berauen analisietan. Alde batetik, egileek zahartzaroaren kohortearen baitan ematen diren diru-sarbideak aztertu dituzte eta mendekotasunak dituzten edadetuen zaintzak zertan diren jakin. Bestetik, haurrak dituzten familientzako prestazioak ezagutu eta haurtzaroaren inguruan, nazio hauetan eskaintzen zaizkien zaintza-zerbitzuak aztertu dituzte. Egileek, familiaren sostenguan ematen diren lotura errotuak, iraunkorrak direla irizten diote eta egoeraren larritzea iragartzen duten alarma-hotsak faltsutzat jotzen dituzte.