Cover Image
PYCROFT, A., (EDS.), ET AL., GOUGH, D., MULTI-AGENCY WORKING IN CRIMINAL JUSTICE. CONTROL AND CARE IN CONTEMPORARY CORRECTIONAL PRACTICE. BRISTOL, POLICY PRESS, 2010, 261 p.
Ref. 169309
Location: 18.247

Request the document


Keywords:
Alternativas, Coordinación administrativa, Delincuencia, Enfoque multiprofesional, Intervención, Prisión, Recomendaciones, Sanciones, Reino Unido

Abstract:
Batik bat, legedia eta politikaren esparru berria azaldu eta eztabaidan hartzen da testuan, baina kontuan hartzen dira ere bereziki eragingo dituen lege-hausleen talde berezituak, egiaz gizarteratzeko eraginen hainbat aspektu partikularrak edota, azken batean, lege-hauste modu horietatik guztietatik aldentzeko eskura dituzten praktiken inguruko eztabaidak. Izan ere, kritikoki nabarmenarazten dutenez, helburuak ere ez dira argi azaltzen gaiaren esparru politiko berrian, eta zailtasun ugari azaltzen da agentzien betebeharren maila finkatzerako garaian. Antolaketa berriaren inguruan, ereduaren eztabaidaz gain, aztergai hartu dituzte testuan, besteak beste, honako kolektiboak: gazte lege-hausleak, buru-osasunari loturiko gaiak, drogamendekotasunak edota arrazakeriari loturiko gaiak.

Abstract:
Joandako hamarkadan aldaketa nabarmenak gertatu dira Erresuma Batuko lege-hausleen justiziari dagokionez. Izan ere, estatuak eskainitako zerbitzu horiek, gaur egun, bitariko izaera baitute, hau da, estatuak eta erakundeek eskainitako zerbitzuen eredu berria. Tokiko akordioak indartu eta egitura hartutako sistema berri horren bidez, ekonomia mistoa ezarri da; eta sektorean langintzan ari den edozein kudeatzailek ardura jasoagoak ditu sistemaren aldaketa horren ondorioz. Testu honetan, bai ikasle bai praktikan langintza honetan ari direnentzat artikulu-sorta osatu dute adituek gertatutako azalpenak bilduz.