Cover Image
SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIO, MON LOCAL, IMMIGRACIO I CIUTADANIA. RECOMANACIONS PER A LA GESTIO DEL FET MIGRATORI DES DELS ENS LOCALS. BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA, 2010, 109 p.
Ref. 169629
Location: Archivo

Download file


Keywords:
Entidades locales, Intervención social, Manuales, Migración, Minorías, Recomendaciones, Servicios públicos

Abstract:
Horiek direla eta, guztira, testuan biltzen dira 66 gomendio. Testuingurua eta esku-hartzeko esparruak aintzat hartzen ditu gomendioak luzatzen hasteko. Izan ere, udaletako dinamikak askotarikoak izaten dira, baina herri-maila horretan gertatu behar omen da immigranteei harrera egoki baten eskaintza eta dagokion eskualdeko bestelako baliabideen koordinatzea. Besteak beste, urbanismoa, osasuna, harrera eta familiaren berregituraketaren arloko baliabideak aztertu eta gomendioak biltzen dira aniztasun kulturalaren aldeko testu honetan.

Abstract:
Udaletxe eta tokiko administrazioek immigrazioaren fenomenoa ulertu eta aniztasun kulturala sustatzeko jarduera egokiak bildu ditu Kataluniako Immigrazioaren Idazkaritzak. Izan ere, herrialde hartan gertatu den migrazioaren fenomenoak garrantzia nabarmena izan du azken hamarkadan, eta tokiko mailan jarduten duten administrazio eta erakundeek gizarteratzeko prozesu horiei erantzun ahal izateko ahalmen urria izan dute. Gainera, Kataluniak lehenagotik ere hartu izan ditu bertaratutako immigranteak, eta kultura aniztasunak leku izan du katalanen kultura eta hizkuntzaren baitan.