Cover Image
BURT, M.R., ET AL., STRATEGIES FOR IMPROVING HOMELESS PEOPLE'S ACCESS TO MAINSTREAM BENEFITS AND SERVICES. WASHINGTON, U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT, 2010, 255 p.
Ref. 169692
Location: Archivo

Download file


Keywords:
Acceso, Exclusión social, Intervención social, Prestaciones económicas, Prestaciones sociales, Promoción, Servicios públicos, Sin techo, Innovaciones, Recomendaciones, Utilización de servicios, EE.UU.

Abstract:
Horietaz gain, osasunaren alorreko zerbitzuak eskuratzen zailtasun ugari izaten dute, eta, batik bat, horrela gertatzen omen da buruko osasunaren gaiekin lotura duten pertsonen kasuetan. Gainera, %60 izatetik %33koa da erakunde horietan azken bost urtean izandako baliabideen beheratzea. Horrela, gune komunitarioan lan egiten duten erakundeek erraztu omen dute sarbide izateko arauen modua, eta barne-funtzionamenduari dagokionez, laguntzarako moduak berrantolatutako erakundeek izan omen dute arrakastarik gehien. Azken batean, txostenaren arabera, berauen betebeharra zailtzen omen du HUD erakundearen erregulazio hertsiak, eta eskaera egiten da programa federalak erraztasunak eman ditzan, betiere gizarte eta osasun-zerbitzuak bermatu ditzaten AEBetako etxerik gabekoentzat.

Abstract:
Ipar Amerikako AEBetan abian jarri zuten 1988 urtetik etxegabekoentzat bideratutako programa. Horrela, bai epe laburrerako zein epe luzerako sostengua eskaintzen die HUD (Housing and Urban Development) izeneko erakunde federalak. Hala ere, askok eta askok zailtasun ugari izaten dute federalki abian jarritako zerbitzua lortzeko; eta, txosten honek agertarazten duenez, estrategia hobetu beharra omen dago bestelako gizarte eta osasun-zerbitzuak baliabide izan ditzaten etxerik gabeko egoeran bizi diren pertsona horiek. Izan ere, berauen bizimodua egokiarazteko sarri izaten dute beharra bestelako gizarte-zerbitzu batzuen jasotzaile izateko.