Cover Image
ARTEAGA, I., ET AL., CHILDHOOD PREDICTORS OF ADULT SUBSTANCE ABUSE. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW , Vol. 32, no. 8 (2010), p. 1108-1120
Ref. 171308
Location: R.1007 Archivo

Request the document


Keywords:
Desarrollo infantil, Drogodependencias, Estudio longitudinal, Exclusión social, Factor de protección, Factor de riesgo, Fracaso escolar, Género, Indicadores, Infancia, Minorías, Problemas de conducta, Relaciones familiares, EE.UU.

Abstract:
Chicago hiriko errenta baxuko familien ikerketa longitudinal bateko datuak erabiltzen dituzte autoreek artikulu honetan, gaztaroko droga erabilerarekin lotura izan dezaketen faktoreak antzemateko. Ikerketaren emaitzen arabera, azterturiko balizko eragileen artean, hiruk eragin positiboa dute substantzien erabileran: emakumezkoek, haurtzaroan portaera arazotsurik izan ez zutenek eta gurasoen konfiantzaz gozatu zutenek droga-erabilera tasa murritzagoak dituztela erakutsi dute. Bestalde, bost faktore lirateke 26 urterekin droga-erabiltzaile izateko arriskua areagotzen dutenak, hala nola haurtzaroan babes-sistemarekin hartu-emana izana, nerabezaroan zehar droga-erabiltzaileak ziren gurasoak izana, 14 eta 18 urte bitartean eskolaz aldatu izana, 10-15 urterekin drogaren bat erabiltzen hasi izana eta lagunarte arazotsua izana. Faktore hauen ezagutzak droga-erabileraren prebentzio programak garatzen lagundu dezakeela uste dute autoreek.