Cover Image
Vaughan-Whitehead, D., (ed.), Work inequalities in the crisis. Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, 594 p.
Ref. 181719
Location: 81.42.102

Request the document


Keywords:
Adultos, Autoempleo, Condiciones de trabajo, Crisis económica, Croacia, Datos estadísticos, Desempleo, Desempleo de larga duración, Desigualdad social, Efectos, Entorno laboral, Estudio comparativo, Exclusión social, Factor de riesgo, Género, Hombre, Inclusión laboral, Intervención social, Jornada laboral, Juventud, Mercado de trabajo, Migración, Minorías, Mujer, Nivel de ingresos, Personas mayores, Pobreza, Política activa empleo, Política de empleo, Política económica, Política social, Precariedad, Programas de formación, Programas de inserción, Protección social, Reparto de empleo, Salario, Tendencias, Trabajo, Trabajo temporal, Alemania, Bulgaria, España, Estonia, Europa, Francia, Países Bajos, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Reino Unido, Suecia, Turquía

Abstract:
Lanaren Nazioarteko Erakundeak argitaratutako liburu honetan, aztergai hartu dute ekonomi krisialdiak Europan eragindako laneko desberdintasunen gaia honako arlo hauetan: enplegua, soldata eta diru-sarbideak, lanbaldintzak eta gizarte-dialogoa. Horietaz gain, ikertzerako bidea egin dute lan-baldintzen inguruan kalitateko lana eta lanbaldintzen eskasteaz. Halaber, Europako 30 herrialdeetako joerak ezagutu eta 14 estaturen kasuak xeheki aztertu dituzte bertan. Lanaren arloko desberdintasunetan eragina izan omen du krisialdiak, eta Frantzia, Suedia eta Espainiako kasuak adibide, behinbehineko enpleguak izan omen dira eraginik nabarmenena izandakoak. Espainian, adibidez, galdutako lanaren %90 behinbehineko enpleguetan gertatu da. Bestetik, gazteen lanbaldintzen eskastea, trebezia urriak dituztenak eta, generoaren ikuspegitik, enpleguaz gain, diru-sarbideak ere galdu omen dituzte Europako emakumeek gehien. Aldeak nabarmentzean, estatu batzuek gidatu dituzten politiken garrantzia hartu dute aipamen liburua idatzitako adituek; eta adibide gisara jartzen dituzte Alemaniako instituzio eta korporazioek adostutako lanordu gutxiko enpleguen sustatzea edota epe luzeko gazteen artean Suediak buruturiko eginahalak, besteak beste.