Cover Image
Garrido, S., (coord.), ET AL., Procedementos e documentos técnicos do sistema para a autonomía e atención á dependencia no ámbito dos servizos sociais comunitarios e de saúde de Galicia. Santiago de Compostela, Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, 2010, 171 p.
Ref. 182411
Location: Archivo

Download file


Keywords:
Dependencia, Discapacidad, Grados, Información, Prestaciones, Programas, Servicios de salud, Servicios sociales comunitarios, Valoración