Cover Image
Serra, V., ET AL., Living beyond 100. A report on centenarians. Londres, ILC-UK, 2011, 50 p.
Ref. 184606
Location: Archivo

Download file


Keywords:
Calidad de vida, Calidad de vida, Características, Datos estadísticos, Dependencia, Estudio de necesidades, Estudio prospectivo, Exclusión social, Literatura científica, Pensiones, Personas mayores, Personas muy mayores, Pobreza, Prestaciones económicas, Servicios de salud, Servicios sociales, Vivienda, Reino Unido

Abstract:
Gaur egun, 100 urtetik gorako ia hamahiru mila pertsona bizi dira Erresuma Batuan, eta adin hori betetzeko bizi-itxaropena omen du herrialde horretako hamar milioi biztanle baino gehiagok. Egundoko aldeaz, emakumezkoak dira ehun urtetik gorako adin-tartea osatzen duten pertsona horiek; berauek baino gazteagoen aldean osasun-maila, oro har, hobea izaten omen dute; eta proportzio altu batean egoitza komunitarioetan bizi ohi dira. Osasunaren alorrean, jakinekoa da urte eta urteetan eskastu egiten dela zaharren osasuna, baina ez omen dago nahikoa ebidentzia ehun urtetik gorakoen osasunaren inguruan. Hori da txosten honetan ehunetik gorakoen ezagutza bultzatzeko ikerketetan lehenesten den joeretako bat, hau da, eguneroko bizimoduan ematen diren osasun eta gizarte-arreta, etxebizitza eta ongizatea, edo bizi-kalitatearen eremuetan ikerkuntza-mailan egiteko betebeharra. Bestetik, ehun urtetik gorako bizi-itxaropenaren hazkuntzak ezgaitasunen arreta berezia ekarriko omen du txosten honen egileen esanean, eta prebentzioa eta osasuna hobetzeko programak sustatzea jotzen dute erdiz erdiko helburu gisara.