Cover Image
Adinekoentzako bizitegi-zentroen aldeko apustua. Deia , 09/08/2019
Ref. 543807

Download file


Abstract:
Eusko Jaurlaritzak adinekoentzako bizitegi-zentroen dekretua onartu zuen uztailaren 30ean, Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen katalogoan aurreikusitako egoitza-arretako zerbitzuen kalitatean eragiteko helburuarekin. Horretarako, egoitza publiko zein pribatu guztiek bete beharreko eskakizun materialak, fun-tzionalak eta pertsonal-baldintzak arautuko ditu. Era berean, hauen jarduera arautuko duten printzipio orokorrak jasoko ditu, populazio hartzailea definitu eta pertsona horiek dituzten eskubide eta betebeharrak zehaztuko ditu.